Antwoorden op de meest gestelde vragen


Onderzoek toont aan dat natuurlijke voedingsmiddelen uit biologische teelt een hoger percentage aan mineralen bevatten dan enig ander voedsel. Niettemin is de hoeveelheid belangrijke elementen zoals chroom, zink, mangaan, selenium, vanadium, germanium en nog vele andere ook in de bodem van de biologische landbouw geleidelijk door de eeuwen heen afgenomen. Bovendien lost de zure regen, die zonder uitzondering op alle akkers valt, belangrijke elementen in de aardbodem op, die vervolgens worden weggespoeld door regenwater en niet meer beschikbaar zijn voor de planten. Er kan dus een gebrek aan diversiteit van de spoorelementen bestaan in de grond. In feite moeten wij dagelijks ca. 15 verschillende planten eten om het volledig spectrum van minerale elementen binnen te krijgen. Dit komt omdat bepaalde planten bij voorkeur hun ‚favoriete elementen’ opslaan. Zo bevat bijvoorbeeld pompoen bijzonder veel zink, broccoli is rijk aan calcium en knoflook aan selenium. De plantaardige micromineralen van Rocky Mountain Phyto Essentials® bezorgen ons de rust dat ons lichaam ook van zeldzame elementen wordt voorzien.

Dit is uiteindelijk afhankelijk van levensstijl, voeding en gezondheid. Terwijl het elixer een ongeëvenaarde diversiteit van sporenelementen bevat, bevat het relatief kleine hoeveelheden van de hoofdmineralen. Hoewel de sporenelementen de opname en vertering van de hoofdmineralen uit de voeding ondersteunen, kan bij bepaalde klachten een extra toevoeging van bepaalde mineralen nodig zijn. Zoals bij osteoporose, artritis en bloeddrukproblemen een extra toevoeging van calcium, magnesium en borium. Een extra dosis boor kan ook vrouwen, die in de menopauze aan opvliegers lijden, helpen. Als na langdurige toediening en een verhoogde dosis van plantaardige mineralen nog steeds hardnekkige witte vlekken op de vingernagels zichtbaar zijn, kan gechelateerde zink ingenomen worden. Een extra dosis zink is in de puberteit en bij het ouder worden, alsmede ook bij een slecht immuunsysteem aan te raden. Om bijzonder snel van ouderdomsdiabetes af te raken, kan vanadium en chroom toegevoegd worden. In gebieden waar de grond arm aan seleen is, kan een extra toevoeging van selenium nuttig zijn. Bij het innemen van extra mineralen in de vorm van voedingssupplementen, moeten we ervoor zorgen dat deze gechelateerd zijn voor een betere assimilatie. Bovendien moeten mineralen in een bepaalde verhouding tot elkaar voorkomen in het lichaam om effectief te zijn. Zo is bijvoorbeeld de ideale verhouding van zink en koper 10 op 1, van calcium en magnesium 2 op 1. Als we een enkel mineraal in tabletvorm gebruiken, kan deze balans uit evenwicht raken,. De Micro-Synergy Capsules en Micro-Synergy Plus vloeistof bevatten een evenwichtige verhouding van gechelateerde hoofdmineralen, van de belangrijkste spoorelementen, vitamines en ook aminozuren.

Onze stofwisseling heeft ca. 90 tot 100 essentiële voedingsstoffen nodig om optimaal te functioneren. Totdat de landbouwgrond wordt geremineraliseerd, is het een goed idee om zelf mineralen aan de voeding toe te voegen, Zelfs in deze tijd zijn er mensen die zonder voedingssupplementen tot op hoge leeftijd gezond en fit blijven, maar deze uitzonderingen worden zeldzamer. Uiteindelijk dient iedereen voor zichzelf te beslissen.

De Rocky Mountain micromineralen zijn een voedingssupplement zonder enige toevoegingen: er kunnen zich dus geen medicinale substanties of chemische additieven ophopen in het lichaam. Plantaardige mineralen die het lichaam niet opneemt, worden binnen een paar uur via de urine uitgescheiden. Alleen mensen met een verminderde nierfunctie dienen voorzichtig te zijn en met hun arts overleggen voordat zij een hogere dosis aan mineralen gebruiken. In ieder geval moet men met een kleinere dosis beginnen en de normale dosering niet overschrijden. Aan de andere kant schijnt er geen bezwaar te zijn om een sterke, incidentele ‚overdosis’ in te nemen. Sommige klanten uitten na de eerste successen de wens om een dubbele dosis in te nemen. Maar binnen 2 tot 3 maanden gingen ze meestal terug naar een normale dosis . Een ‘overdosis’ in de vorm van een dubbele of zelfs driedubbele dosis kan tijdelijk bij veel stress of bij herstel van een ziekte van groot nut zijn. De aanbeveling is echter om de dosis na herstel weer tot de gewone dosis te reduceren.

De micromineralen zijn in principe niets anders dan voedsel, iets dat ons voedsel zou moeten bevatten. Er is geen interactie tussen voedsel en medicijnen. De enige interactie kan zijn dat het genezingsproces wordt versneld.

Er kunnen meerdere oorzaken zijn als geen onmiddellijk merkbaar effect optreedt:

 1. Als ons lichaam veel te weinig mineralen bevat, kan het twee tot drie maanden duren vooraleer een significante toename van vitaliteit en energie, van meer rust en sereniteit of een vermindering van klachten opgemerkt wordt.
 2. De mineralen gaan in het lichaam daar naartoe waar ze het meest nodig zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld verborgen kwalen repareren  die zich nog niet in een ziekte of klacht manifesteerden. De ziekte zal dan niet uitbreken en we zijn ons niet bewust van de werking van de mineralen.
 3. Sommige mensen staan onder zulke intense fysieke of emotionele belasting, dat de extra toegevoegde voedingsstoffen direct opgebruikt worden waardoor ze er niet aan toe komen om hun werk te doen. In dit geval kan het nuttig zijn de dosis vooreerst te verhogen.
 4. Er zijn ook enkele gevallen waarin de persoon geen verandering opmerkte , maar wel van de omgeving te horen kreeg dat ze er veel beter uitzagen, meer ontspannen leken of iets dergelijks. De werking van de plantaardige mineralen gebeurt over ‘t algemeen zo geleidelijk aan, dat men de verschillende stadia van herstel niet opmerkt. Niet zelden wordt de verbetering pas opgemerkt, wanneer de fles al een tijdje leeg is en het lichaam niet meer met de belangrijke voedingsstoffen verzorgd wordt.
 5. Natuurlijk komt het ook wel voor dat iemand geen extra mineralen nodig heeft. Bij een volwaardige voeding, een gezond gestel en een goede spijsvertering maakt het lichaam van de in de voeding voorkomende voedingsstoffen zo optimaal gebruik dat extra voedingsstoffen niet nodig zijn.

Men mag niet vergeten, dat ons lichaam, nog een veelheid aan andere voedingsstoffen nodig heeft, die met de mineralen samenwerken. Vaak wordt de werking versterkt als die ook voldoende ter beschikking van het lichaam worden gesteld.

Tijdens de borstvoeding kunnen de mineralen twee voordelen hebben: ze stimuleren de melkproductie en de baby krijgt via de moedermelk een goede hoeveelheid mineralen. Het zou ideaal zijn als de toevoeging van mineralen al tijdens de zwangerschap begon, maar zelfs baby’s die pas tijdens het zogen een dosis micromineralen kregen, waren meestal rustiger, huilden minder en waren minder vatbaar voor verkoudheid.

Helaas hebben wij bij deze leeftijdsgroep nauwelijks ervaringen kunnen verzamelen en er bestaat ook geen onderzoek. Ondanks dat wij geloven dat een juiste dosering voor deze leeftijdsgroep veilig is, adviseren we te wachten tot het derde of vierde levensjaar. Dit geldt ook voor de inname van andere voedingssupplementen. Een volwaardige voeding uit biologische teelt met een laag suikergehalte kan bij baby’s en kleine kinderen wonderen verrichten, zodat extra voedingsstoffen overbodig zijn.

Tot dusver hebben we geen weet van allergische reacties. Dokter John Switzer heeft intussen meer dan 3000 patiënten met de mineralen behandeld, waaronder mensen die extreem allergisch reageren op voeding, zonder één enkel geval van allergie. Als zich na de inname pukkels ontwikkelen, is dit meestal te wijten aan een ontgiftiging en ontzuring via de huid, een soort zelfreinigend mechanisme van het lichaam.

Aluminium is het meest voorkomende metallische element in de aardkorst en wordt opgenomen door veel planten. Bij een normale dagelijkse dosis van de micromineralen (2 eetlepels) nemen we tot 20 mg aluminium in, dit is ongeveer dezelfde hoeveelheid die in een half plakje kaas kan voorkomen. Ons lichaam heeft betrouwbare kanalen om een teveel aan aluminium uit plantaardige of dierlijke bronnen uit te scheiden.

Veel voorzichtiger zouden we met anorganisch aluminium om moeten gaan, die in veel receptvrije geneesmiddelen voorkomt. Een tablet maagvriendelijke aspirine kan bijvoorbeeld tot 44 mg aluminium bevatten, maagzuurremmers tot 265 mg en receptvrije middelen tegen diarree zelfs tot 600 mg. (deze gegevens zijn afkomstig van Amerikaanse statistieken.) Zulke hoge hoeveelheden anorganische aluminium gelden blijkbaar nog steeds als onschadelijk.

Afgezien hiervan zijn wetenschappers nog steeds verdeeld over de vraag of aluminium werkelijk een hoofdfactor is die de ziekte van Alzheimer veroorzaakt of dat de ophoping van dit element het gevolg is van deze ziekte.

In dit verband willen wij aan de resultaten van de eerder beschreven haaranalyse herinneren. Deze tonen aan dat door het gebruik van Rocky Mountains micromineralen er zich niet alleen geen aluminium in het lichaam ophoopt maar dat reeds opgehoopt aluminium, dat meestal afkomstig is uit anorganische bronnen, aantoonbaar afneemt.

Diegene die snel moe wordt, die constant gespannen is, die neigt tot verkoudheden en andere kwaaltjes, kan ervan uitgaan dat hij een tekort aan mineralen heeft. Ook een Pica-syndroom kan hoogstwaarschijnlijk een tekort aan mineralen betekenen. Hierover kunnen we ons de volgende vragen stellen:

 • Verlang ik na een maaltijd naar snoep of chocolade?
 • Verlang ik naar zoute voedingsmiddelen of chips?
 • Krijg ik soms hongeraanvallen?
 • Heb ik meer dan een kop koffie nodig op een dag?
 • Ben ik verslaafd aan cola?
 • Drink ik veel alcohol?
 • Rook ik meer dan 1 tot 2 sigaretten per dag?
 • Voel ik soms een innerlijke onrust die verdwijnt als ik bovengenoemde genotsmiddelen tot me neem?
 • Zijn mijn nagels broos, zijn er witte vlekken of rillen op?
 • Is mijn haar dof of aan de punten gespleten?
 • Ben ik verslaafd aan drugs of medicijnen?

Een „ja op een of meerdere van deze vragen betekent dat ons lichaam naar mineralen verlangt.

Planten voeden zich met mineralen uit de grond, waar ze in metallische, m.a.w. in anorganische vorm voorhanden zijn. Met behulp van micro-organismen in de bodem en hun eigen enzymsysteem, kunnen ze deze minerale zouten opnemen en benutten. Tijdens de stofwisseling zetten ze die om door ze met koolhydraten, vetten en eiwitten te combineren waardoor ze deel gaan uitmaken van de levende plant.

In het lichaam komen de mineralen in ionische vorm of ion-achtige vorm voor (organisch). Als mensen planten eten, nemen ze mineralen in ionische vorm op. Minerale zouten zijn voor de mens moeilijk opneembaar, en daarna nog eens van een lage biologische beschikbaarheid.

De meeste mineraalsupplementen die ter aanvulling worden genomen, bevatten echter anorganische minerale zouten die tijdens het verteringsproces dienen te worden omgezet in chelaten (=stabiele, ringvormige gecoördineerde verbindingen van metalen met organische verbindingen), die dan het lichaam kan verwerken. Dit is een natuurlijk proces bij planten, maar bij de mens gebeurt dit slechts ontoereikend waardoor een groot deel van de ingenomen mineralen niet werkzaam is. Vaak zijn minerale zouten die als natuurlijk worden aangeduid verpulverd gesteente (bijv. Calciumcarbonaat uit kalksteen) of in een laboratorium geproduceerde synthetische mineralen. Minerale zouten zijn natuurlijke voeding voor planten maar niet voor mensen.

Mensen kunnen synthetische mineralen moeilijk verwerken. Onderzoek heeft aangetoond dat mineralen uit natuurlijke voedingsstofcomplexen beter opgenomen, benut en opgeslagen kunnen worden dan minerale zouten (bijvoorbeeld slechts 2-10 % van het anorganische ijzer kan worden opgenomen).

In de voeding zijn meestal geen geïsoleerde minerale zouten aanwezig. Deze kunnen zelfs giftig zijn en het lichaam overbelasten. Dan heeft het lichaam grote moeite om de anorganische zouten kwijt te raken.

Voor de opbouw van het lichaam zijn het meest gunstig mineralen in biochemische, levende vorm (d.w.z. chelatiseerd, dus organisch), zoals die aanwezig zijn in voedingsmiddelen of in voedingssupplementen met voedingscomplexen van plantaardige oorsprong, omdat ze al zijn omgezet in een levende substantie.

Als de mineralen gebonden zijn aan aminozuren zoals in Micro-Synergy en Micro-Synergy Plus neemt de opnamecapaciteit toe.

Van bepaalde spoorelementen kan men wel hun aanwezigheid vaststellen, maar niet hun concentratie. In de samenstelling staan slechts de elementen waarvan de concentratie vastgesteld kan worden.

Welke ingrediënten bevat de Fyto-Micromineralen Levenselixer behalve de organische mineralen uit het plantaardig substraat? Is het product 100 % natuurlijk? Hoe wordt het geconserveerd?

Het plantaardig materiaal van dit prehistorische regenwoud is in de loop van miljoenen jaren weliswaar gefossiliseerd maar niet omgezet tot steenkool of olie. De ingrediënten hebben zich daardoor zelf geconserveerd. Er hoeft niets anders te worden gedaan dan de mineralen te extraheren, te verfijnen en vermengen met bronwater. Een uitgebreide en zorgvuldige productie garandeert maximale zuiverheid van het concentraat.

De Fyto-Micromineralen Levenselixer kan worden bewaard bij kamertemperatuur en blijft gedurende drie jaar na het bottelen houdbaar. Door het hoge gehalte aan mineralen is de conservering en houdbaarheid uitstekend. Daarom zijn geen conserveermiddelen nodig. Micro-Synergy Plus kan na opening het best bewaard worden in de koelkast en is dan nog drie maanden houdbaar.

De beste tijd voor het innemen van de Fyto-Micromineralen Levenselixer is tijdens of kort na het ontbijt of de lunch. De maag verdraagt de preparaten het best gemengd met wat water of vruchtensap. Inname ’s avonds zou er voor kunnen zorgen dat de slaap pas later gevat wordt omdat de mineralen de stofwisseling bevorderen. In het algemeen kan men de inname over meerdere maaltijden verdelen. U kunt hierover meer lezen bij de informatie over de dosering.

Veel voedingssupplementen bevatten ingrediënten die verbouwd zijn op akkers met een laag mineraalgehalte. Daarom bestaat er nagenoeg (((geen preparaat))) dat alle 80+ spoorelementen in organische vorm bevat. Een unieke werking van deze micromineralen is de activering van voedingsstoffen van andere voedingssupplementen. De opname van voedingsstoffen neemt hierdoor aanzienlijk toe.

Een pigmentaandoening van de huid is vaak een indicatie dat de ontgiftiging via de lever niet langer optimaal is. Een stimulering van de stofwisseling van de lever met Micro-Synergy en Fyto-Micromineralen Levenselixer veroorzaakt vaak een toename van de stofwisseling waardoor het ontgiften van de lever toeneemt. De consumptie van groene bladgroenten ondersteunt deze ontgifting.

De natuurlijke negatieve lading van de mineralen trekt gifstoffen in het algemeen aan, in het bijzonder zware metalen. Daardoor kunnen deze giftige stoffen uit de weefsels worden onttrokken. Bij de volgende stap worden ze via de darmen en de huid afgescheiden. Dit kan leiden tot reacties in de vorm van zachte ontlasting of huidirritatie. Af en toe kan ook overmatige transpiratie voorkomen. Deze reacties duren gewoonlijk 3-4 weken. U kunt deze reacties verzachten door het zogenaamde „Ayurveda water te drinken: 1 ½ liter water ongeveer 10 min. koken, vervolgens door filtreerpapier in een thermosfles gieten en gedurende de dag drinken. U kunt hierover meer lezen bij de informatie over de dosering.

De afzetting van zware metalen in het haar verdwijnt meestal na ongeveer 4 maanden bij regelmatig gebruik van de Micromineralen van plantaardige oorsprong. Een haaranalyse toont dit effect aan.

Fyto-Micromineralen Levenselixer bevat het volledige spectrum van mineralen en sporenelementen. Micro-Synergy Plus bevat 50% Fyto-Micromineralen Levenselixer evenals vele gechelateerde mineralen zoals calcium, magnesium en zink en de belangrijkste vitamines en aminozuren.

Er zijn vitaminen van zowel natuurlijke als van synthetische oorsprong. De vitamen A, D, E, B12 en K zijn gemaakt van natuurlijke stoffen zoals tarwekiemolie en visolie. Vitamine C wordt verkregen op basis van druivensuiker. Vitamine B12 wordt gewonnen uit bepaalde bacteriestammen. De andere vitaminen uit het B-complex (B1, B2, niacinamide, B6, foliumzuur, pantotheenzuur) worden synthetisch geproduceerd. Op dit moment is er geen andere geconcentreerde vitamine B-complex te verkrijgen. De vitaminen van het B-complex (zijn in hun geheel) gunstig effect op de stofwisseling en zijn goed te verdragen. Dr. Perlmutter, een gerespecteerd neuroloog, adviseert in zijn boek The better Brain Book het regelmatige gebruik van een goed gedoseerd vitamine B-complex om de ziekte van Alzheimer, dementie en andere neurologische ziekten op oudere leeftijd te voorkomen.

Zeker, men kan bijvoorbeeld. de inhoud van de capsule in de soep of in sap roeren. Micro-Synergy Plus is dan weer lekker met sap.

Micro-Synergy bevat, op de omega 3 vetzuren na, alle essentiële micro-voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft. Wanneer het lichaam optimaal verzorgd is, verdwijnt vaak de trek naar zoetigheid, zout, chocolade, e.d. De omega 3 vetzuren vind je in lijnzaad, noten, bladgroenten en visolie.

Er komen steeds meer studies bij die duiden op het ontbreken van belangrijke voedingsstoffen in onze dagelijkse voeding, met name mineralen en sporenelementen. Een studie (gepubliceerd in de krant Welt am Sonntag van 31-08-1997) die werd uitgevoerd over een periode van 11 jaar door het bedrijf Ciba-Geigy, toont een significante afname van diverse levensbelangrijke voedingsstoffen in groenten en fruit aan. Ook een studie van de Deutschen Gesellschaft für Ernährung (Duitse Vereniging voor Voeding) toont aan dat het voedingsgehalte van een gemiddelde gemengde voeding rond 18% lager was dan ze volgens de voedingswaardetabellen had moeten zijn.

Wetenschappers weten al vele jaren dat belangrijke sporenelementen zoals zink, selenium en jodium onvoldoende in de grond voorhanden zijn. In Duitsland nemen mensen gemiddeld slechts ca. 35 mcg selenium op. Maar vele voedingsdeskundigen raden 200 mcg aan. Selenium beschermt de cellen tegen oxidatieve schade door vrije radicalen, kanker, gifstoffen door milieuvervuiling en tegen zware metalen. Maar er zijn nog landen waar hoge concentraties mineralen in de bodem voorkomen, vaak in vulkanische gebieden. In Venezuela bijvoorbeeld. nemen de mensen gemiddeld ongeveer 600 mcg op, dus ongeveer 15 keer meer dan mensen in Duitsland.

In een nieuwe studie beschrijven 60% van alle Venezolanen zich als gelukkig, in Duitsland echter slechts 16%. Terwijl onze voorouders dagelijks ongeveer 43 mg zink per dag innamen, krijgen wij gemiddeld slechts 6 tot 7 mg per dag binnen (Clinical Nutrition nr. 51/1997, S.B. Eaton). Aanbevolen wordt echter minimaal 15 mg. Zink is essentieel voor een optimaal functionerend immuunsysteem, is nodig voor een gezond functioneren van de geslachtsorganen en hormonen en is onderdeel van huid, ogen, klieren, haren en nagels. Zink wordt als het „intelligentie mineraal aangeduid omdat het onontbeerlijk is voor een optimale werking van de hersenen en het zenuwstelsel.

Intussen is bekend dat het functioneren van de meeste enzymen en neurotransmitters van mineralen en sporenelementen afhankelijk is. Zonder mineralen kunnen ze niet optimaal functioneren. Neurotransmitters in de hersenen hebben naast calcium en magnesium ook de sporenelementen zink, selenium, chroom, vanadium, borium en lithium nodig om goed te werken. Daarnaast heeft men ontdekt dat alleen al ca. 200 enzymen van zink afhankelijk zijn. Zonder zink (((blijft de mens inactief))) verlopen de stofwisselingsmotor en de hersenfuncties langzamer..

Als mineralen en sporenelementen ontbreken, wordt dat niet alleen fysiek maar ook mentaal gevoeld. Dan zijn er klachten over vermoeidheid, lusteloosheid, gebrek aan concentratie, stemmingswisselingen en prikkelbaarheid. Het werk wordt in toenemende mate als stress ervaren. Er is minder draagkracht, de dag wordt moeizamer doorgekomen, er wordt gegrepen naar koffie, zoetigheid of sigaretten als stimulans.

Terwijl de westerse mens wordt geplaagd door ziekte en zwakte, zijn er op aarde ook gezonde uitzonderingen op deze trend. Zes natuurvolkeren laten ons dit zien. In goede gezondheid en vitaliteit worden velen meer dan 100 jaar oud, sommige zelfs 140 jaar en zonder de gebruikelijke degeneratieve ziekten zoals herseninfarct, reuma en kanker, waaronder de westerse mens gebukt gaat. Het meest bekend zijn de Hunzas die gemiddeld bij goede gezondheid meer dan 100 jaar oud worden!

Wetenschappers hebben inmiddels ontdekt dat deze langlevende volkeren een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben. Zij wonen ver weg van de geciviliseerde wereld in afgelegen valleien. Ze werken op het land, ademen frisse lucht in en irrigeren hun velden met gletsjerwater. Dit water wordt door de in het water opgeloste mineralen en spoorelementen ook „gletsjermelk genoemd. Daarmee worden planten, dieren en mensen optimaal met mineralen en sporenelementen voorzien. Veel wetenschappers menen nu dat deze optimale verzorging met levensbelangrijke mineralen en sporenelementen een belangrijke reden is voor hun vitaliteit en grote levensduur is.

Wat we nodig hebben is een bron die ons met dezelfde plantaardige mineralen en sporenelementen voorziet. Gelukkig heeft moeder natuur voor ons een grote vindplaats van mineralen en sporenelementen van plantaardige oorsprong in de Rocky Mountains gezorgd. Ook u kunt uw mineraalhuishouden met de originele, bioactieve, plantaardige micromineralen uit de Rocky Mountains weer optimaliseren. Met een dagelijkse dosis van ongeveer 2-3 eetlepels worden al uw enzymen geactiveerd, de stofwisseling gestimuleerd en uw immuunsysteem uitstekend gestabiliseerd.

Met dit extract van plantaardige mineralen en sporenelementen is het mogelijk ook een hoog tekort aan mineralen te compenseren, zodat enzymen en neurotransmitters weer optimaal kunnen werken en de stofwisseling weer opleeft. Het zorgt voor meer energie, minder vermoeidheid, diepere slaap, betere concentratie en stressbestendigheid, alsook meer uithoudingsvermogen, minder stemmingswisselingen en vermoeidheid. Bovendien wordt een versterking van het immuunsysteem met minder vatbaarheid voor verkoudheden en griepinfecties waargenomen.

Eeuwen voordat de blanke man naar Amerika kwam, gingen de indianen uit het zuidelijke Rocky Mountain gebied naar een legendarische, heilige bron die beroemd was voor haar buitengewone genezende krachten. In 1920 werd een zieke cowboy door een van de laatste indianen naar deze bron gebracht. Spoedig nadat hij van het water gedronken had, werd hij weer gezond. Zijn genezing inspireerde hem om het geheim van de mysterieuze helende werking te onderzoeken.Toen hij in de bergen de loop van de bron volgde, ontdekte hij dat het water door een ophoping van een vreemd materiaal stroomde. Het materiaal waardoor de bron stroomde, was afkomstig uit een prehistorisch regenwoud dat miljoenen jaren geleden door een vulkaanuitbarsting bedolven was. Een analyse van dit prehistorisch plantaardig materiaal toonde dat het meer dan 80 verschillende colloïdale, door planten gemetaboliseerde mineralen en sporenelementen bevat. Als men dit materiaal door een zorgvuldig proces (zonder chemicaliën) weekt, kan men ca. 80 mineralen en sporenelementen in vloeibare vorm vinden.